Tranen met Tuiten

Het smartlappenkoor uit Langbroek

login

accordeonDe vereniging is opgericht bij notariele akte op 14 september 2006 en heeft als doel:
- het zingen in koorverband van smartliederen,
- gezamenlijke repeteren en het geven van uitvoeringen,
- alles dat aan de gezamenlijke beoefening van de zangkunst kan bijdragen.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr.  30219159 ) en is lid van de Bond voor Smart en Levensliederen.

De bankrekening is nr NL17 RABO 016.21.43.397 tnv Smartlappenkoor
Plaats : Langbroek

De statuten van de vereniging zijn hier te downloaden.